måndag 30 november 2009

Carola o barn

Alltås shit, vilken bra julkonsert det var igår. Jag bara älskar den! Hon sjöng en favoritlåt "himlen i min famn" och då kom det en tår......eller jaja tre kom!
Det är ju första gången jag ser Carola live och hon var ju väldigt duktig på att underhålla mellan låtarna med att prata, sen att hon sväva iväg med gud och amen en del så var det ju bara att slå dövörat till, men hon är ju väldigt rolig annars!
Johan lyckades hålla sig vaken trots allt. Han BS var lite högt, men det gick bra.
Nu ska jag snart hämta ungarna hos farmor. Vaknade imorse i ett helt tyst hus och det var lite obehagligt, men samtidigt skönt att bara ha sig själv att tänka på!!
Ska bara dricka upp kaffet å sen dra.
Hörs senare!

lördag 28 november 2009

Julen är här...........

Nu är här hemma julpyntat och fint! Tomtar överallt och jag älskar att gå omkring här hemma nu. Allt är så fint!
Dock så måste lite kartonger ut igen till boden, men det fixar vi imorgon! Det tog hela dagen att städa o pynta. Jag är helt slut!

Imorgon är det första advent och vi kommer äta en mysfrukost tillsammans och sen vid halv 3 åka hem till svärföräldrarna på adventsfika! Sen kl 20:00 ska jag och johan till degeer hallen på konsert. Vi ska se Carolas julkonsert. Ni som känner mig vet ju att jag är ett riktigt stort fan av henne. Konserten håller på i 3 timmar utan paus. Som tur sitter vi längst ut vid dörren om det skulle vara så att kissblåsan skulle bli sådär konstigt liten...hehe!

Nu ska jag glo på TV och sen nanna kudden!

fredag 27 november 2009

skolverket kommer få en fråga....

Jag har nu gjort lite frågor och skickat till skolverket och jag hoppas på svar. Får jag inget svar inom en vecka så fortsätter jag att skicka.....vill få svar!

Detta är frågorna:

Hej!!
Jag har en fråga ang. barn och ungdomsdiabetes och vilka regler och riktlinjer som finns för just den sjukdomen.

1. Vad gör skolan/förskolan för att så fort som möjligt få in barnet till en så normal och trygg skolgång som möjligt efter debuteringen?

2. Är det krav på att göra en vårdplan ang. barnets sjukdom och hur lång tid ska det ta?

3. Står ansvaret hos föräldern att vårdplan blir gjort eller är det skolan/förskolan?


4. En familj där ett barn insjunkar i diabetes ska väl inte behöva ta tag i allt med vad skolan heter vid debuteringen. Alltså är det inte upp till skolan/förskolans ansvar tillsammans med diabetesteamet att göra en vårdplan om barnet???

Är själv förälder till ett diabetesbarn och är väldigt angelägen om att få korrekta svar snarast, då jag vet att skolor/förskolor i Sverige inte tar sitt ansvar för dessa sjuka barn. Jag har haft otrolig tur med bra förskolan, men för min talan åt de andra barn och föräldrar som får slåss för en trygg och hjälpande skolgång.

Mvh Anna Petersson.

vårdplan å fredagsmys!

Jag älskar Fredagar, gör inte ni det? Ikväll kommer det bli popcorn och julmust. Var inne på www.johannajois.blogg och fick idén med julmust till popcorn.
Hennes blogg läser jag varje dag. Hennes son debuterade i diabetes i okt i år och dom har lite problem med förskolan nu såhär i början efter debuteringen....blir jag förvånad eller.
Som tur har ju vi haft väldig tur med ansvartfulla å bra fröknar. Vi diskuterar o pratar massor runt omkring Alex, ibland kan jag tycka det känns som om jag bara tjatar på dom. Men det är ju mitt barn så.....
Men för dom stackare som inte har denna tur är det en evig kamp.

Om man får det struligt med förskolan/ skolan tycker jag att man som förälder ska se till att skolan och diabetesteamet gör en vårdplan tillsammans. Typ att förskolan ringer upp och bestämmer en tid med sjukan.
För med nydebuterad diabetes i en familj så är allt i kaos. Som barn å förälder är det viktigt att man bara koncentrerar sig på varandra. För det är en sådan omställning för barnet som plötsligt måste ta sprutor å bs och som förälder är det otroligt hjärtskärande att se sitt barn genomgå allt. Så då är ju faktiskt tankar runt skolan obefintlig. Sånt ska funka av sig självt, tycker jag om jag tänker efter. Att när skolan hör att en elev blivit sjuk, oavsett sjukdom så ska en vårdplan göras inom första månaden, utan att föräldern behöver fixa det.

En vårdplan vet jag inte exakt hur den ska vara, men jag antar att det ska skrivas ner vilka åtgärder man måste vidta vid försämring och vid akutahändelser som vid känning.
Hur barnet kan bli vid känning och vid högt. Allt är ju olika från dag till dag, liksom!
Funderar på att ringa skolverket och kolla upp det här!

Skriver mer sen!

torsdag 26 november 2009

skollagens föreskrifter!!!

Tankspridd som man är så slängde jag nästan Lukas blöja i toan nyss....hahahahahaa! Tur att man har snabba reflexer :)

Tänkte bara lägga upp Riktlinjer för skolhälspvården. Vad man som ett barn har rätt till oavsett om man går i skola eller förskola om man är i behov av egenvård under tiden man är inom kommunens tillsyn!

Skollagen

Egenvård av barn och elever

Rättssekretariatet Tillsynsenheten Per-Olof Artberg

Inledning

Skolverket får ibland frågor som rör ansvaret för hjälp till barn och elever som är i behov av någon form av medicinska insatser under sin vistelse i t.ex. förskola eller skola. En del av dessa insatser avser sådant som av läkare bedömts som så kallad egenvård, dvs. att vården kan utföras av exempelvis en förälder, en personlig assi-stent, skolpersonal eller av barnet själv efter en instruktion. Skolan kan söka stöd hos skolhälsovården i detta arbete.
I denna PM behandlas vilket ansvar kommunen har för s.k. egenvård samt skillna-den mellan egenvård och sjukvård. PM:en gäller för förskoleverksamhet, skol-barnsomsorg, förskoleklass och för det obligatoriska skolväsendet. Det gäller även för fristående skolor som har skolpliktiga elever.

Bakgrund

Av 2 a kap. 6 § skollagen framgår det att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas för-värvsarbete eller studier eller barnets eget behov.
Av 2 b kap. 2 § skollagen framgår det att barn ska anvisas plats i förskoleklassen från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess att barnet ska bör-ja fullgöra sin skolplikt.
Av 3 kap. 1 § skollagen framgår det att barn som är bosatta i landet har skolplikt.
Föräldrars tillsynsansvar regleras i 6 kap. föräldrabalken. Barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveck-ling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande för-sörjning och utbildning.
Tillsynsansvaret för barn och elever övergår från vårdnadshavaren till kommunen under den tid då ett barn befinner sig i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen eller skolan. Det är således skolans uppgift att tillse barnen under den tid de vistas i verksamheten och att ha rutiner för vad som ska göras för att uppfylla denna skyl-dighet. Tillsynsansvaret förändras precis som för vårdnadshavarna utefter barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Vilka åtgärder som krävs får också be-dömas utifrån dessa faktorer. Det är väsentligt att personalen gör en professionell bedömning avseende tillsynsbehovet utifrån förhållandena vid varje enskilt tillfälle. Skolverket PM 2 (3)

Vad är egenvård respektive sjukvård?

Först måste klargöras om vården av barnet är bedömd som egenvård eller sjukvård. En sådan bedömning görs i normalfallet av läkare. Med egenvård menas att vården kan utföras av exempelvis en förälder, en personlig assistent, skolpersonal eller av barnet själv efter en instruktion, medan sjukvård utförs av sjukvårdspersonal med föreskriven behörighet. Vissa enklare sjukvårdsuppgifter kan dock delegeras efter bedömning i det enskilda fallet. Gränsdragningen mellan sjukvård och egenvård kan således inte anges generellt utan är beroende av omständigheterna i varje en-skilt fall.

Egenvård
Om insatserna av läkare bedöms som egenvård ligger ansvaret för att utföra dem inte på sjukvården utan primärt på elevens vårdnadshavare. Den som föreskriver om användande av medicintekniska produkter om t.ex. respirator ansvarar för att brukaren kan använda produkten. Vad som anges som brukare gäller också i till-lämpliga delar om t.ex. en personlig assistent eller skolpersonal använder produk-ten. För barn med skolplikt ansvarar skolan för tillsynen när barnen vistas i skolan. Om ett barn är i behov av egenvård under skoldagen och inte själv kan utföra den uppgiften åligger det skolan att den utförs på ett betryggande och säkert sätt. Även om barnet självt utför egenvården har kommunen det yttersta ansvaret för barnens välbefinnande under skolpliktig tid. Skolhälsovården har enligt 14 kap. skollagen i huvudsak andra uppgifter och är normalt inte dimensionerad för att ansvara också för egenvården av barn och elever. Det är dock ytterst kommunens ansvar att se till att egenvård genomförs under betryggande former när barnet självt eller skolans personal inte kan ta på sig uppgiften. Detta kan t.ex. ske genom att personal med behörig kompetens finns att tillgå.
För barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt elever i förskoleklassen gäller samma ansvarsförhållanden som för elever i grundskolan eller motsvarande skolformer.
I verksamheten bör det finnas rutiner för uppgifter som hör samman med egen-vården av barn och elever. I det enskilda fallet är det också viktigt att verksamheten samarbetar med berörd vårdnadshavare.
Om ett barn skadas efter en egenvårdsinsats måste ansvarig läkare informeras skyndsamt. Det är den läkarens uppgift att avgöra om egenvården ska fortsätta eller om insatsen istället ska genomföras av sjukvårdpersonal med behövlig kompetens. Ansvar för skada vid egenvård görs enligt allmänna skadestånds- och straffrättsliga principer.

Sjukvård
För sjukvårdande åtgärder gäller sjukvårdens behörighetsregler. Under vissa förut-sättningar kan sådana uppgifter delegeras till andra än sjukvårdspersonal. Hälso- Skolverket PM 3 (3)
och sjukvårdspersonal får dock bara överlåta en arbetsuppgift till någon annan om det är förenligt med god och säker vård och där det är befogat att delegera en ar-betsuppgift till personal som saknar formell kompetens. Denna person ska då ändå ha reell kompetens, dvs. genom praktisk erfarenhet visat sig vara kompetent för att utföra uppgiften. Den som anser sig sakna tillräckliga kunskaper och erfarenheter får inte utföra uppgiften. En lärare eller annan icke sjukvårdsutbildad personal kan aldrig åläggas att mot sin vilja ta på sig en sjukvårdande uppgift. Det är viktigt att alla sjukvårdsinsatser som skolan och dess personal är inblandad i dokumenteras i patientens journal enligt gällande bestämmelser.
Regler om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14 (M).

Källa: Diabetefamilj.se

onsdag 25 november 2009

Onsdag 25/11

Har Alex hemma från dagis idag bara för jobbarna skulle komma idag och gräva igen runt huset, men dom kommer inte idag. Jag blir så trött. Varför kan de aldrig komma som det är bestämmt?! Ale hade ju kunnar åka då till dagis ju. MEn vi är hemma å myser ist. Just nu kollar han på ice age 3, sen ska vi spela memory. Lukas sover och han har haft lite feber inatt efter vaccinet. Han har gråtit och fart omkring i vår säng. Jag ville ha honom hos oss i natt eftersom man vet ju aldrig med vaccinet verkar det som. Nu stoppas det i Kanada. Orka lyssna...

Ska fixa lite nu här hemma!

måndag 23 november 2009

Måndag bestur med julpynt!

Hej!
Idag har det hänt en del! Kl 9 imorse var vi på bvc med Alex som gjorde sitt hörseltest! Sen var vi å lekte lite på öppnaförskolan. Åkte vidare till Maxi och fika på lindahls och sen handla vi lite julpynt. Jag älskar julpynt!!!! Jag köpte julpaneler till vardagsrummet som redan sitter uppe, en julstjärna till köket och servetter. Köket är klart med gardiner och julduk och julhandukar. Se vad Johan säger när han kommer hem. Jag vet ju att han gillar det och det kommer han att säga. Kanske lite tidigt att pynta, men det skiter jag i. Jag vill ha allt pynt så länge det går. Julen går över så fort ändå, visst?!
Efter jul, juldag och annandagjul så tänker man...jaha, så då var det över. 3 dagar av intensiva träffat och mkt farande. Så om jag kan få må bra av att pynta tidigt så gör jag det....sådäså! :)
Har ni börjat än??

Vi håller på att tapetsera hallen med. Sakta med säkert går det och det blir så fint!

Nu ska jag göra korvstroganöff!!! Nöffnöff...hihihihi!
KRAAAAM!

fredag 20 november 2009

kalas å ja, ett till kalas!

Fredag och helgen kommer vara fullspäckad som vanligt så här års med alla som fyller år och ska ha kalas. Det har precis börjat och jag tycker redan det är jobbigt!
Barnkalas och kalas för svärmor står på schemat!

Jag är lite kluven. Alex kusin ska ha barnkalas imorgon och jag ska lämna honom och sen åka. Problemet jag känner är om johans bror å fru har koll på honom när det kommer vara så mkt andra barn att hålla reda på. Jag vill ju att han ska få känna på att vara själv på kalas nån gång, men samtidigt så vet man ju aldrig vad som kan hända. Jag å Johan får prata ihop oss om detta i kväll. HATAR!!!!!!!!!!!!

Städing ska jag hinna med som vanligt då. Nu är det lunch som gäller först!

onsdag 18 november 2009

Pannkakor

Idag blir det pannkaka............."jag har ätit pannkaka........."
Visst är det gott. En som bara älskar pannkaka är Alex. Han ska hjälpa mig att laga det idag. Tyvärr så kommer hans blodsocker bli högt och där är det så svårt hur många extra enheter han ska få, men vi är ju förbereda på det så vi håller tummarna att det kommer gå bra! Pannkaka är ju inget vi äter ofta och ibland måste vi ju äta det för hans skull!
Idag har hans dag varit ok på dagis. 3,3 hade han innan mellisen på dagis och fröknarna gjorde helt rätt med allt! Så bra!!!!

Josefin har varit här under förmiddagen och vi har fikat och pratat på som vanligt. Vi kollade lite på kort från våran ölands semester. Dom kom ju med till öland några nätter och det var så kul! Tänk, det känns som sommaren försvann så fort.

Funderar på att ringa Elin och testa om hennes telefon funkar än......Gör den det ELIN???? Jag provar iaf!

Nu ska jag förbereda pannkakorna!
KRAM

skämt!

Det inlägget jag la upp förra veckan där jag sjunger, det är bara ett skämt!!! Men erkänn att ni som kolla på det tänkte att hon måste vara dum i huvudet..eller?? Ville bara visa att jag oxå kan larva mig!

tisdag 17 november 2009

En del av vardagen!

- Mamma, när försvinner min diabetes?
Jag stannar upp, tänker, laddar sprutan som jag strax ska sticka in i hans lår.
- Eh, ja du....den kommer aldrig försvinna!
Han börjar gråta förtvivlat och det skär i mitt hjärta. Jag håller om honom hårt!
- Mamma, jag vill få tillbaka allt som var när jag var liten!
- Jag vet, gubben!!!
Yttligare ännu en gång förbannar jag diabetesen.
-Du är så duktig och så modig, gubben. Du är så bra på att ta sprutorna.
Han sätter sig upp, torkar bort tårarna, nyper tag om låret och jag sticker honom.
-Aj, det gjorde ont!
- Förlåt!
Sen återgår allt till det vanliga igen. En kort stund av tårar och förbannelse!

Middagstipset!Det här blir det till middag, Spagetti och körrfärssås! Så himla gott, fast Alex vill ha pannkaka. Tur att det är mamma som bestämmer här hemma.....:)


Kan ni fatta att det är 1 advent den 29 November....nä inte jag heller!
Fatta vad fort 1 år kan gå, helt otroligt! Jag ska denna vecka till att röja undan här hemma så jag sen kan börja julpynta. Jag vill ut i boden o hämta in alla julsaker, men än är det lite tidigt att göra det. Ska inhandla ett par julpaneler till vardagsrummet och sen köpa en ljusslinga så jag kan klä in valvet in till vardagsrummet. Hoppas bara jag hittar det jag vill ha!

Alex blodsocker har varit bra i helgen och ett tag nu känns det som. Eller så har jag börjat sannsa mig mer med hans diabetes. Diabetesen och jag kanske har hittat ett sätt att samarbeta nu. Men jag släpper inte garden helt för jag litar inte på diabetesen än. Den kanske plötsligt gör nåt mot Alex som gör att han mår dåligt och då kan jag inte förlåta mig själv om jag släppt garden!

Nu ska jag äta lite lunch!

måndag 16 november 2009

TJOHOO!

sÅHÄR KÄNNER JAG MIG NU EFTER ATT JAG HAR LETAT JOBB OCH STRYKT KLÄDER!!!!!

Jobb

Letar och söker jobb för fullt. Svårt som attan med att formulera sig rätt. Det är länge sen jag höll på med sånt här. Önska mig lycka till för snart måste jag ju börja jobba igen.

lördag 14 november 2009

Diabetesdagen å så blev det kalas.

Då var snart den här dagen slut!
Vad har vi gjort idag då? Vi har varit på kalas. Det här kalaset hade jag totalt glämt bort. Alex kusin som fyller 4 år. Jag brukar aldrig glömma såna viktiga saker, men jag har varit helt insnöad i diabetesdagen idag. Så mina planer för den blev inte av. Fast att gå på kalas är ju minst lika kul. Vi åt å drack gott. Tyvärr serverades lax och potatissallad. Lax älskar Alex, men inte potatissalladen vilket gjorde att han fick känning mitt under maten. Fisk och kyckling ger inget att äta då det är ett vit kött med 0 kolhydrater. Trots att Alex åt mkt så hjälpte det inte och vi ana detta när vi såg att det skulle bli fisk. Vi märkte på stackarn att han blev tyst å lite vinglig. Vi kolla bs och det låg på 2.5mmol, så det blev bara att ta fram godis-skålen å låta honom äta det ist. Sen fick han macka å mjölk. Han är ju ingen tårtmänniska och som tur var hade sophie gjort kladdkaka, Mmmm!

Ikväll kommer Effeltornet, pyramiderna, bigben å andra stora byggnader i värlen lyssas upp blått. Blått är diabetesfärgen. Tyvärr görs inget sånt här i Sverige. Jag tycker de kunde lyst upp Globen. Sverige är ju trots allt 2 i världen att få barn och ungdoms diabetes, näst efter Finland. Visst är det dumt att vi inte gör nåt. Till nästa år hoppas jag att det blir nåt man hör om detta.

Ähh, nog om denna skitsjukdom. Nu ska jag sova.
God natt!

onsdag 11 november 2009

Glöm inte den 14 Nov
På lördagen den 14 November är det Diabetesdagen. Gå in på barndiabetesfonden och skänk 100 kr till forskning!
Jag ska försöka att göra en sån bra dag som möjligt för min familj!

Puss

Den här filmen är så gullig på lukas tycker jag. Vi skulle skicka den här filmen till Elin, men den var för lång för att skickas vis mms!


tisdag 10 november 2009


Det är inlägget är för min bästa kompis ELIN! Hon ställer alltid upp för mig. Jag älskar dig, gumman!!!!

Utmaning

Utmanad av Elin
Varje svar måste börja med första bokstaven i ditt namn. Alla svar måste vara riktiga, hitta inte på ord. Om personen som utmanade dig har ett namn som börjar med samma bokstav som ditt, så får du inte ge samma svar som han/hon gjort. Du får heller inte skriva samma svar 2 ggr, eller skriva ditt namn som svar (förutom fråga 1)

1. Vad heter du: Anna

2. Ett ord på 4 bokstäver: Allt

3. Flicknamn: Amanda

4. Pojknamn: Allgott

5. Yrke: Ambassadör

6. Färg: Aprikosfärgad

7. Klädesplagg: Angoratröja

8. Mat: Aprikoskräm

9. Sak i badrummet: Alsolsprit

10. Plats/stad: Arboga

11. En orsak att vara sen: Asfalts om bygge

12. Något man skriker: AJJJJJJJJJJ.....

13. Film: All or nothing

14. Något man dricker: Alkohol

15. Band: ABBA...så klart! :)

16. Djur: Albatross

17. Gatunamn: Albygatan

18. Bil: Audi

19. Sång: A totaly eclipse of the heart....


Jag utmanar alla som vill :)

Shit, vad svårt det var!!!

Yttligare ett inlägg

Har varit vaken sen 06 och är hur pigg som helst!
Men ensak mal jag på och det är ju diabetes......blir ni förvånade? nä, tänkte väl det!

Så här! Vad jag förstår så är det den internationella diabetesdagen den 15 nov, visste du det?? Har du sett eller hört något om den dagen under de senaste veckorna? Nä, trodde inte det heller och blir förvånad om du gjort det. Jag har inte hört nåt om det och det gör mig arg. Jag har gogglat och letat efter just detta datum och jag får knappt upp nåt om det.
Jag skrev ett mejl till barndiabetesfonden och frågade även om varför man aldrig ser når om denna hemska sjukdom i tv. Varför ligger inte fonden på media och gör tex galor om den så som man gör om barncancer fonden.
Vet att jag skrivit detta tidigare, men skriver detta igen. Barncancer är en hemslsjukdom, MEN 3 av 4 barn blir friska. Det blir aldrig ett barn med diabetes, eller hur?!
Dom siffror jag hittat så är det 80% som blir friska som har cancer och det är ju jättebra.
Hörde senast i helgen när jag pratade med en tjej att hon tyckte det såg så hemskt ut när hon sett en liten flicka i en vagn helt skallig och med en slang i näsan och hon såg helt orkeslös ut. Jag skulle oxå känna sorg och tycka synd om jag sett det,men hon blir ju förhoppningsvis frisk, det blir ALDRIG MITT BARN!!!!! Han kanske inte ser sjuk ut, men han har en livslång inrutad sjukdom som man ALDRIG kan slarva med, ALDRIG!
Jag undrar vart alla andra familjer i Norrköping är med sina sjuka barn i diabetes?
Jag blir så trött på det här, jag vill komma ut och berätta om detta, men hur går jag till väga då????

måndag 9 november 2009

Vaccin+ farsdag!

Vi tog vaccinet i Fredags och det gick skitbra! Alex var så å duktig. Han tog sprutan på både mig å Johan. Visst är han bra.? När hon tog sprutan på honom satt han och sjöng, snacka om att man blir stolt då!
Alla hade ont i armen efteråt och nu 2 dagar senare så börjar det släppa. Jag blev lite påverkad och mådde lite illa och fick ont i skallen.
I Lördags så vaqr jag medbjuden till en kompis till Elin, Maria! Vi åt kina å pratade i timmar om allt o inget......elller mest barn blev det å det blev lite mkt efter ett tag. Jag fick åka tidigt eftersom jag hade så ont i skallen.
Sen igår var det farsdag å då fira vi alla pappor i familjen. Det var kuligt!!!

onsdag 4 november 2009

Frillan

Min nya snygga frilla. Jag är hur nöjd som helst!!!!! Zalong nivå är dom bästa frisörerna i Norrköping. Visst dom är lite dyrare, kanske men det klipper bra å noggrant!


tisdag 3 november 2009

Klippt!

Har just smällt ihop en sockerkaka och jag åt upp resterna i skålen....Mmmmm!
Mamma kommer sen och ska vara barnvakt till pojkarna då jag ska till frisören och klippa mig. Så då tänkte jag han vi kunde fika lite när jag kommer hem därifrån.
Jag lägger upp kort sen hur håret blev.

Alex är på dagis idag för första gången sen efter lovet som sprang iväg. Han ville inte till dagis imorse, för han tycker det är tråkigt där säger han. och han säger det ofta nu. Fast ändå när jag kommer så verkar han ha så kul och ibland inte vill åka hem, så jag förstår inte varför han säger så där!
Idag är det 1 vecka å 1 dag sen jag rökte. Jag bara sluta sådär utan att ens tänka på det. Det blev så när jag låg sjuk förra veckan och det har inte varit så himla jobbigt som jag trodde, men det är nog som sagt att jag inte tänkte på´t.
Får vi se om jag klarar av detta och att jag inte börjar äta mer vilket jag har gjort omedvetet. Tjock är jag ju, men jag vill ju inte bli tjockare.
Nu ska jag kolla in frisyrer på nätet!
KRAM

måndag 2 november 2009

Halloween helgen!

Måndag igen! Det verkar som om jag bara skriver på måndagar! Helgen har varit lugn. I lördags åkte jag till minneslunden och la blommor där till farfar. Vad fint det var och sp mkt folk det var. Jag köpte en blombukett med bara vita blommor i. Vita rosor, vita krysantimum, och vita tulpaner!
Sen åkte jag till mormors grav. Till henne hade jag köpt en liten krans med kottar på och sen ett ljus som ska lysa i 100 timmar. Jag började gråta direkt när jag kom till hennes grav. Jag fattar nog inte än att hon är borta och att jag aldrig mer kommer få träffa henne.
Mamma hade köpt ett hjärta med mossa på och sen en jättefin lykta med ett brinnande ljus i . Då har hon inte så mörkt. Hoppas mitt ljus inte slocknar av vinden så som det har blåst i natt.
Jag saknar er!!!!!

På kvällen sen tände jag vår fina pumpa och sen skulle vi börja med maten. Plötsligt knackar det på dörren och johans föräldrar står där så vi bjöd in dom på middag oxå! Till förrätt blev det en toast med räkå pepparrotsröra. Huvusrätten bjöd på oxfile med klyftpotatis och gorgonzolasås och till efterrätt blev det chokladmousse! Vad mätta vi blev och så gott det var. Dom stannde hela kvällen och det var trevligt!
Igår efter frukosten åkte Alex till sina kusiner och lekte där ett par timmar. Det behövde han! Jag blev stoppad av polisen för alkotest på vägen dit. Det har jag aldrig blivit förut så det var kul att testa och jag var inte full......hehe!
Sen resten av dagen tog vi det lugnt. Jag var så trött å fattar inte varför. Så det blev sängen tidigt igår!
Den här veckan är det dagis igen, sen ska jag tänka på om vi ska upp till sjukan å ta vaccinet på Alex å mig! Men än är jag inte säker!